Nyheter

- Det blir ingen nærpolitireform

- Nærpolitireformen er avlyst.

Det sier Politiets Fellesforbund om forslaget til neste års statsbudsjett.

Forbundet mener folk ikke vil få det nærpolitiet de er lovet.

De hevder det ikke er penger til å ansette nok folk og at satsingen på beredskapssenter og politihelikoptre går på bekostning av distriktene.