Nyheter

- For lite til fylkesveier

Det er satt av for lite penger til fylkesveiene i forslaget til Statsbudsjett for 2018.

Det mener medlemsorganisasjonen NAF. Det er foreslått å bevilge 35,9 milliarder kroner til vei, noe som er en økning på 2,6 milliarder fra i år. Men NAF mener at for mye går til riksveier og at dette er en utfordring for trafikksikkerheten på fylkesveiene.